Geodetické služby

Zameranie lomov a skládok

 • Zameranie pomocou fotogrametrie alebo Lidaru
 • Plocha 20-40 ha za hodinu
 • Vytvorenie 3D modelu lomu alebo skládky
 • Porovnanie voči modelu alebo predošlému meraniu
 • V lomoch:
  •  Výpočty vyťaženého materiálu
  •  Výpočty zásob spracovaného materiálu uloženého v lome
  •  podklady pre aktualizáciu bansko-meračskej dokumentácie
 • Na skládkach:
  •  Výpočty navezeného mat
  •  Podklady projektové zmeny

Inventúry sypkých hmôt

Inventúry dreva a štiepky