EKOLÓGIA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie inovatívnych dronových služieb zameraných na ekológiu a odpadové hospodárstvo. Naše technológie umožňujú efektívne monitorovanie, správu a analýzu environmentálnych faktorov a odpadových tokov. S využitím najmodernejších dronov a špecializovaných analytických nástrojov sa zameriavame na poskytovanie presných dát, ktoré pomáhajú podnikom, komunitám a vládnym inštitúciám pri tvorbe lepších rozhodnutí pre našu planétu.

Zameranie skládok

Realizujeme zameranie skládok použitím dronov vybavených LIDAR technológiou, poskytneme Vám výpočet objemu uloženého materiálu a analýzu zostávajúcej kapacity. Všetky naše výstupy sú geodeticky overené, zaručujúce maximálnu presnosť a spoľahlivosť.

Mapovanie kvality ovzdušia

Naša spoločnosť využíva drony na monitorovanie kvality ovzdušia. S presnosťou meriame koncentráciu prachových častíc PM10 a PM2.5, ako aj úrovne CO2, NOx a uhľovodíkov CxHx. Tieto služby poskytujeme s cieľom zlepšiť environmentálne podmienky a zdravie komunít.

Meranie emisií metánu

Ponúkame špecializované služby merania emisií metánu a detekcie únikov plynu pomocou dronov využívajúcich TDLAS technológiu. Táto pokročilá metóda umožňuje detekciu s citlivosťou až od 1 ppm, čo zaručuje vysokú presnosť a rýchlu reakciu pri identifikácii potenciálnych únikov. Naše riešenia sú ideálne pre monitorovanie a zabezpečenie priemyselných zariadení a infraštruktúry.

Mapovanie a monitorovanie chránených území

Ponúkame mapovania zamerané na monitorovanie chránených území. Využitím najnovšej technológie získavame dáta potrebné pre tvorbu presných GIS vrstiev, ktoré pomáhajú v ochrane a správe týchto citlivých oblastí. Tieto mapovacie služby umožňujúce efektívnejšie plánovanie a realizáciu ochranných opatrení, zaisťujúc tak lepšiu udržateľnosť a biodiverzitu chránených teritórií.

Návrat hore