Pri geodetickom zameriavaní aplikujeme kombináciu fotogrametrickej metódy a RTK meraní, vďaka ktorým vieme vytvoriť 3D model terénu (DTM), povrchu (DSM), budov a iných objektov. Pomocou kalibrovaných kamier alebo laserových senzorov získavame dáta, ktoré sa po spracovaní transformujú na mračno bodov, z ktorých sa vytvorí softvérová rekonštrukcia tvaru objektu. Na takto vytvorený 3D model je možné aplikovať textúry z fotografií a vytvoriť tak vernú kópiu reality s možnosťou exportu do 3D PDF, CAD a ďalších formátov.

VÝHODY:
  • vysoko detailné výstupy s rozlíšením až do 1cm/px
  • vytváranie DSM/DTM výstupov
  • generovanie vrstevnicových modelov s rôznou úrovňou rozlíšenia
  • rýchla metóda – výsledky do 24 hodín