Precízne poľnohospodárstvo

Vďaka dronom vybaveným multispektrálnou kamerou so špeciálnymi senzormi vieme veľkoplošne získavať a analyzovať dáta, ktoré nám umožňujú sledovať zdravie plodín, ich dozrievanie, úroveň vlahy a výživy, šírenie škodcov či odhaliť a lokalizovať iné problémové oblasti, a tým znížiť škody na úrode a zvýšiť výnosy. Letecké multispektrálne snímky zachytávajú dáta v širokom spektre vlnových dĺžok, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, a tým dokážeme poskytnúť taký pohľad na plodiny, ktorý zvýrazňuje vegetačné rozdiely medzi zdravými rastlinami a rastlinami náchylnými na ochorenie. Pomocou vegetačných máp vieme určiť problematické oblasti ešte predtým, ako je možné ich vidieť ľudským okom, a to umožňuje včas aplikovať potrebné ošetrenie za účelom zvýšenia úrody.

  • Monitoring kondície rastlín metódou NDVI – sledovanie vitality rastlín na základe indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).
  • Monitoring koncentrácie dusíka v rastlinách – optimalizácia hnojenia na základe analýzy dusíkových máp.
MOŽNOSTI APLIKÁCIE:
  • vinohradníctvo a pestovanie siatych poľnohospodárskych plodín
  • Turf Management (golfové ihriská)
  • vyhodnocovanie rozsahu poistných udalostí v poľnohospodárstve