Letecké inspekce a monitoring

Díky technologii bezpilotních prostředků je možné bezpečně, ekonomicky výhodně a časově efektivně monitorovat stavby, výškové konstrukce, potrubí, distribuční sítě či jiná zařízení vyžadující odstávku při kontrolách personálem. Při inspekčních letech se na drony instalují nejrůznější typy snímacích zařízení, jako například RGB kamery s velmi vysokým rozlišením, termokamery (IR), multispektrální sensory, případně kombinace všech zmíněných prvků. Ze získaných dat je možné odhalit praskliny, korozi, trhliny, přehřívající se části konstrukcí, tepelné úniky, poškození izolací a různé jiné deviace a degradace materiálu a zařízení.

Za pomoci bezpilotních technologií je dnes možné jednoduché, rychlé a hlavně bezpečné monitorování stavu nedostupných míst bez nutnosti vystavení osob přímému riziku, které vyplývá například z výškových prací. Tato výhoda značně zjednodušuje práci a pracovní postupy hlavně v průmyslu. Naše zařízení disponují profesionálními kamerami s vysokým rozlišením (4K video/42Mpx fotografie) s možností až 30-násobného přiblížení. Takovéto inspekce eliminují nejen riziko úrazů personálu, ale redukují i komplikace spojené s klasickými výškovými pracemi, jako nutnost statických posudků, používání kotvících bodů, vysokozdvyžných plošin a nebo lešení.

MOŽNOST APLIKACE:

 • Inspekce telekomunikačních instalací a infrastruktury (zjišťování přítomnosti cizích zařízení)
 • Inspekce dopravníků, ocelových konstrukcí
 • Inspekce staveb, mostových konstrukcí

Při využití leteckých termografických inspekcí, kdy využíváme průmyslové termokamery s vysokým rozlišením, nabízíme našim zákazníkům jako výstup termografické fotografie, videa (v nekomprimovaném radiometrickém formátu) a také termografické ortofotomapy. Výstupem naší práce je odborně vypracovaný protokol se shrnutím nalezených anomálií a nedostatků a určením teplotních rozdílů, míst jejich výskytu a možných příčin vzniku.

MOŽNOST APLIKACE:

 • Inspekce střech, komínů, sil, chladících věží
 • Inspekce fotovoltaických elektráren
 • Inspekce elektrických vedení a produktovodů

Společnost UAVONIC se zabývá specializovanými inspekčními službami, které jsme v průběhu naší činnosti na trhu identifikovali jako atraktivní nebo jsme tyto služby vyvinuli při spolupráci s našimi zákazníky na základě nejrůznějších specifikací a potřeb.

MOŽNOST APLIKACE:

 • Detekce přítomnosti plynů
 • Kontrola funkčnosti požárních hlásičů
 • Radiační monitoring (3D radiační mapa ovzduší)
 • Monitoring dopravní situace (realtime nebo offline monitoring a statistiky)
 • Monitoring bezpečnostní situace (neoprávněný vstup osob, monitorování perimetru, kontrola poškození oplocení)

Chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás:
Lukáš Uher: +420 777 081 661, lukas.uher@uavonic.com