Letecké inšpekcie a monitoring

Vďaka technológii bezpilotných lietajúcich prostriedkov je možné bezpečne, ekonomicky výhodne a časovo efektívne monitorovať stavby, výškové konštrukcie, potrubia, distribučné siete či iné zariadenia vyžadujúce odstávku pri kontrolách personálom. Pri inšpekčných letoch sa na drony inštalujú rôzne typy snímacích zariadení, ako napríklad RGB kamery s veľmi vysokým rozlíšením, termografické kamery (IR), multispektrálne senzory, prípadne ich kombinácie. Zo získaných dát je možné odhaliť praskliny, koróziu, trhliny, prehrievajúce sa časti konštrukcií, tepelné úniky, poškodenia izolácií a rôzne ďalšie deviácie a degradácie materiálu a zariadení.

Za pomoci bezpilotných technológií je dnes možné jednoduché, rýchle a hlavne bezpečné monitorovanie stavu nedostupných miest bez nutnosti vystavenia osôb priamemu riziku, ktoré vyplýva napríklad z výškových prác. Táto výhoda značne zjednodušuje prácu a pracovné postupy najmä v priemysle. Naše zariadenia disponujú profesionálnymi kamerami s vysokým rozlíšením (4K video/42 Mpx fotografie) s možnosťou až 30-násobného priblíženia. Takéto inšpekcie eliminujú nielen riziko úrazov personálu, ale redukujú i komplikácie spojené s klasickými výškovými prácami, ako nutnosť statických posudkov, používania kotviacich bodov, vysokozdvižných plošín alebo lešení.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE:

 • Inšpekcie telekomunikačných inštalácií a infraštruktúry (zisťovanie prítomnosti cudzích zariadení)
 • Inšpekcie dopravníkov, oceľových konštrukcií
 • Inšpekcie stavieb, mostových konštrukcií
 • Interiérové inšpekcie tmavých, nedostupných alebo nebezpečných priestorov

Pri využití leteckých termografických inšpekcií, kedy používame priemyselné termografické kamery s vysokým rozlíšením, ponúkame našim zákazníkom ako výstup termografické fotografie, videá (v nekomprimovanom rádiometrickom formáte) aj termografické ortofotomapy. Výstupom našej práce je odborne vypracovaný protokol so sumarizáciou nájdených anomálií a nedostatkov a určením teplotných rozdielov, miest ich výskytu a možných príčin ich vzniku.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE:

 • Inšpekcie striech, komínov, síl, chladiacich veží
 • Inšpekcie fotovoltaických elektrárni
 • Inšpekcie elektrických vedení a produktovodov

Spoločnosť UAVONIC sa zaoberá špecializovanými inšpekčnými službami, ktoré sme počas našej činnosti identifikovali na trhu ako atraktívne alebo sme ich vyvinuli pri spolupráci s našimi zákazníkmi na základe rôznych špecifikácií a potrieb.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE:

 • Detekcia prítomnosti plynných látok
 • Kontrola funkčnosti požiarnych hlásičov
 • Radiačný monitoring (3D radiačná mapa ovzdušia)
 • Monitoring dopravnej situácie (realtime alebo offline monitoring a štatistiky)
 • Monitoring bezpečnostnej situácie (neoprávnený vstup osôb, monitorovanie perimetra, kontrola poškodení oplotenia)

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás:
Ondrej Sluka: +421 908 492 480, ondrej.sluka@uavonic.com