Letecké inšpekcie a monitoring

Vďaka technológii bezpilotných lietajúcich prostriedkov je možné bezpečne, ekonomicky výhodne a časovo efektívne monitorovať stavby, výškové konštrukcie, potrubia, distribučné siete či iné zariadenia vyžadujúce odstávku pri kontrolách personálom. Pri inšpekčných letoch sa na drony inštalujú rôzne typy snímacích zariadení, ako napríklad RGB kamery s veľmi vysokým rozlíšením, termokamery (IR), multispektrálne senzory, prípadne ich kombinácie. Zo získaných dát je možné odhaliť praskliny, koróziu, trhliny, prehrievajúce sa časti konštrukcií, tepelné úniky, poškodenia izolácií a rôzne ďalšie deviácie a degradácie materiálu a zariadení.


Bezpečnosť

Vysoké rozlišenie

Úspora nákladov

Časová efektívnosť
MOŽNOSTI APLIKÁCIE:
  • Inšpekcie a monitoring fotovoltaických zariadení
  • Inšpekcie elektrickej distribučnej siete
  • Inšpekcie veterných turbín
  • Inšpekcie a monitoring produktovodov
  • Inšpekcie stavieb a výškových konštrukcií