UAVONIC je lídrom na trhu s dronovými službami pre farmárov a vinárov, ktorým poskytuje dôležité dáta z multispektrálneho fotoaparátu, čím získajú nový pohľad na zdravie a vitalitu ich rastlín.

Tieto údaje umožňujú pestovateľom a agronómom detekovať oblasti stresu v plodinách a riešiť tieto problémy okamžite. Dovoľujú teda šetriť náklady použitím precíznej aplikácie nutričných vstupov a preventívnych zásahov proti chorobám, ktoré sú založené na aktuálnych podmienkach na poli.

Procesný postup pozostáva z niekoľkých krokov:

  1. Naplánovanie letovej misie
  2. Vykovanie letovej misie – tvorba individuálnych snímkou s prekrytím v oboch osiach
  3. Spracovanie dát buď lokálne alebo na cloude
  4. Doručenie produkčných dát zákazníkovi

Naše základné produkty sú mozaikové mapy vo forme vegetačných indexov ako napr. Difference Vegetation Index (NDVI) alebo Normalized Difference Red Edge Index (NDRE). Tieto indexy sú v podstate takým medziproduktom, ktorý indikuje problém (vodný stres, nízky obsah chlorofylu, škodcovia, choroby a pod.) vo Vašich plodinách.

Dôvody na použitie našich multispektrálnych dát z dronu:

  • Periodické lety (napr. 1 týždenne) môžu dať farmárovi väčší náhľad do stavu vývoja jeho plodiny na poli počas sledovaného obdobia. Tieto dáta môžu byť dostupné po spracovaní hneď nasledujúci deň na cloude alebo lokálne ešte večer v rovnaký deň (podľa veľkosti územia). Ak farmár potrebuje vidieť dáta hneď po skončení letu, aj toto je možné jednoduchým pohľadom na jednotlivé snímky avšak týmto spôsobom nezíska celkový prehľad, preto sa odporúča najskôr spracovanie.
  • Odhad škôd – po mnohých externých udalostiach vplyvom nepriaznivého počasia, farmár potrebuje presne zhodnotiť a kvantifikovať škodu na svojom poli pre účely nahlásenia poistnej udalosti. Multispektrálne dáta vám umožňujú najlepšie kvantifikovať a vidieť, ktoré plodiny sú zničené či poškodené.
  • Šetrenie nákladov – toto je v podstate hlavný dôvod prečo použiť tieto dáta. Sme schopní identifikovať aké problémy na poli s plodinami sú a použiť túto informáciu ako podporu pri rozhodovaní pestovateľa ako zareaguje na vzniknutý problém. Nakoniec budeme schopní konvertovať tieto dáta do predpisových máp s vyššou hodnotou, kedy traktor podľa GPS a našich dát bude vykonávať variabilné postreky, hnojenie či závlahu.
  • Presnosť dát – je založená na kalibrácii multispektrálneho fotoaparátu s piatimi úzkymi kanálmi viditeľného a infračerveného spektra a použití reflektačnej dosky pred a po každom lete. Naši zákazníci teda môžu mať istotu, že produkčné dáta môžu byť porovnané v čase bez ohľadu na premenlivé atmosférické podmienky počas roka. Jediná požiadavka je slnečná obloha bez mrakov, ktoré by mohli vytvárať neželané artefakty v dátach resp. tiene.

kukurica_NDVI