Přednášeli jsme na konferenci Recycling 2017

Na mezinárodní konferenci RECYCLING 2017 (6.4.-7.4.2017), organizované
Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, jsme prezentovali
progresivní metodu fotogrammetrického měření objemů skládek stavebního
odpadu pomocí bezpilotních prostředků. Náš kolega Jan Jemelka, který je jedním z
průkopníků implementace bezpilotních systémů do geodetických a
geoinformačních služeb v České republice, svým příspěvkem zaujal nejen
odbornou, ale i laickou veřejnost.