Na záver roka sme sa zúčastnili na najväčšom slovenskom odbornom podujatí zameranom výhradne na obnoviteľné zdroje energie – predovšetkým fotovoltiku, organizovanom SAPI (Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE).

Naša spoločnosť sa podelila s odbornou verejnosťou o svoje získané skúsenosti prezentáciou z oblasti identifikácii chýb solárnych panelov získané na Slovensku, v Českej republike a v Anglicku. Pre vyhodnocovanie a sumarizáciu chýb sme vyvinuli vlastné portálové riešenie ako nástroj pre správu FVE. Portálové riešenie na správu FVE sme na konferencii priamo online prezentovali.

Portálové riešenie pre správu FVE nám umožňuje systematizovať skúsenosti, ktoré sme doposiaľ získali v tejto oblasti a pre zákazníka prináša úsporu času a financií. Môžeme sa pochváliť, že ku koncu roka máme v rámci Veľkej Británie, Slovenska a Českej Republiky realizované letecké inšpekčné práce na FVE uskutočnené na:

– viac ako 80 solárnych farmách,
– so spoločným výkonom viac ako 750 MW,
– celkovo identifikovaných viac ako 8000 chýb,
– na viac ako 2,5 miliónov solárnych paneloch,
– v troch krajinách.

Na záver nám nedá nespomenúť letecké inšpekčné práce na najväčšej strešnej inštalácii FVE 5,2 MW a letecké inšpekčné práce FVE na solárnej farme o výkone 60 MW. Prezentované technologické novinky a zahraničné skúsenosti na konferencii boli pre účastníkov podujatia určite veľkou inšpiráciou.

Viac informácii sa dočítate na: https://uavonic.com/letecke-inspekcie/

Autor: Ing Marek Mrváň
Foto: United Kingdom .:. UAVONIC Ltd | Slovenská republika .:. UAVONIC s.r.o. | Česká republika .:. UAVONIC CZ s.r.o.