Počas leta sme pre Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky pripravili inštruktážno-metodické školenie zamerané na využívanie UAV techniky pri preventívnej kontrole a pri aktívnom zásahu. Oficiálneho školenia v Tatranskej Lomnici sa zúčastnili príslušníci HaZZ Prešovského kraja a tématicky bolo zamerané na opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a likvidáciu lesných požiarov prostredníctvom nových technických prostriedkov. Výstupom tohto výcviku je oficiálny metodický postup pri využívaní bezpilotných lietajúcich zariadení.