Na Slovensku sa v súčasnosti stále viac rozširujú možnosti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Jednou z takýchto možností je použitie solárnych panelov.
Práve pre tieto pripravil UAVONIC možnosť ich monitorovať a detekovať možné poruchy pomocou UAV zariadení s príslušnou senzorikou.

Primárna aplikácia

Detekcia a mapovanie oblastí so zvýšenou teplotou (hot spots) na paneloch. Problém sa prejavuje zvýšenou teplotou jednotlivých článkov oproti zvyšku a výsledkom je znížený celkový výkon panelu. Príčiny tohto javu sú rôzne, od únavy materiálu až po výrobnú vadu, ktorá sa prejaví až po istom čase. Postihnutý článok potom produkuje zvýšenú tepelnú energiu namiesto elektrickej. Takéto panely sú vhodné na výmenu pre obnovenie naprojektovaného výkonu.

Park1 Park2

Výhody

  • Úspora času – výsledný report dostupný do 24 hodín
  • Bezkontaktná metóda za plnej prevádzky
  • Neobmedzená dostupnosť inšpekcie – panely umiestnené na budovách, halách, na strmých svahoch atď.
  • Takmer neobmedzená veľkosť projektu – od rodinných domov po najväčšie solárne parky
  • Výstupy obsahujú duálne dáta – termálne aj vizuálne na overenie stavu panelu voľným okom

Doplnkové produkty

  • Pre veľké solárne parky výstup môže obsahovať aj georeferencovanú termálnu a vizuálnu ortofoto mapu celého parku s vysokým rozlíšením až 1cm/px. Tým je umožnená ľahšia lokalizácia jednotlivých vadných panelov.
  • Georeferencovaný vizuálny alebo termálny 3D model s animáciou pre prezentačné účely

Orto