Špičkové dronové riešenia pre inšpekcie, letecký prieskum, spracovanie a analýzu údajov.

Naše služby
UAVONIC

Vitajte v našej skúsenej dronovej firme pôsobiacej v strednej Európe od roku 2014. Ponúkame špičkové riešenia pre letecký prieskum, inšpekciu infraštruktúry a analýzu údajov. Využívame moderné technológie na báze dronov s využitím rôzných senzorov ako sú kamery, TDLAS spektroskopia, LiDAR, laserového skenovania a umelej inteligencie. Naši odborníci poskytujú riešenia pre priemysel, energetiku, poľnohospodárstvo a ďalšie odvetvia. Spolupracujeme s klientmi na vývoji a realizácii špecifických potrieb. Dôraz kladieme na kvalitu, bezpečnosť a profesionálny prístup. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

O nás

Sme inovatívny a flexibilný kolektív odborníkov na lietanie s dronmi. Spájame kompetencie v 3D skenovania, geodézie, inšpekciách technických zariadení a detekcii metánu. Dron chápeme ako vhodný prostriedok na systematický zber údajov v spojení s modernými technológiami ako sú laserové skenovania, optické senzory, TDLAS spektroskopia, RF analyzátory. Na spracovanie a analýzu údajov využívame prostriedky ako sú fotogrametria, GIS, CAD, priestorové a štatistické analýzy, prípadne strojové učenie a umelú inteligenciu.

Naše služby a riešenia

Čo ponúkame

Efektívny a bezpečný zber informácii použtím dronov na veľkých plochách alebo v ťažko prístupných miestach.

Priemysel

Lorem ipsum dolor sit amet

Energetika

Lorem ipsum dolor sit amet

Precízne poľnohospodárstvo

Lorem ipsum dolor sit amet

Vývoj

Vývoj a testovanie

Školenia

Školenia a poradenstvo

Vizuálne inšpekcie vo vnútorných priestoroch

Vnútorné kontroly nádrží

Kontroly vo výškach a ťažko dostupných miestach

Vizuálne inšpekcie mostov

Identifikácia korózie

Identifikácia prasklín

Kontroly striech a plášťov budov

Identifikácia tepelných mostov

Inventúry sypkých hmôt

3D modely kombináciou 3D skeneru, Lidaru, fotogrametrie a SLAMu

Skenovanie 3D skenermi

Skenovanie pocou SLAM Lidaru

Merania koncentrácie plynov

Detekcia únikov metánu

Meranie koncentrácie pevných častíc a vybraných plynov

Zistiť viac