verejný sektor

·         Mapovanie čiernych stavieb a skládok

·         Identifikácie horúcich zón pre návrh opatrení na zlepšenie lokálnej klímy v mestách a obciach  pomocou termografie a termografických máp

·         Mapovanie vegetácie, ciest zelených plôch a tvorba účelových GIS vrstiev

·         Kontrola tepelnoizolačných vlastností budov a identifikácia tepelných strát

·         Dohľad nad verejnými zhromaždeniami pomocou dronov

Návrat hore