Priemysel

Vizuálne inšpekcie vo vnútorných priestoroch

Vnútorné kontroly nádrží

Kontroly vo výškach a ťažko dostupných miestach

Vizuálne inšpekcie mostov

Identifikácia korózie

Identifikácia prasklín

Kontroly striech a plášťov budov

Identifikácia tepelných mostov

Inventúry sypkých hmôt

Skenovanie 3D skenermi

Skenovanie pocou SLAM Lidaru

Merania koncentrácie plynov

Detekcia Metánu

Meranie koncentrácie pevných častíc a vybraných plynov