PRIEMYSEL

·         Vizuálne a termovízne inšpekcie technických zariadení a objektov

·         Lietanie v stiesnených a ťažko dostupných priestoroch

·         Merania objemov voľne loženého materiálu ako sú štrky, piesky, kamenivo, drevo, uhlie či už na vonkajších plochách alebo v halách

Návrat hore