energetika

UAVONIC poskytuje rozsiahle dronové služby v energetickom sektore, ktoré sú zamerané na zvýšenie efektivity, bezpečnosti a spoľahlivosti energetických zariadení. Naše drony sú vybavené pokročilými senzorovými technológiami vrátane termovízie, LIDARu, kamier s vysokým rozlíšením a TDLAS detekcie metánu, ktoré umožňujú rýchlu a presnú inšpekciu výrobných zariadení, prenosových línií a distribučných sietí. Tieto technológie nám umožňujú identifikovať potenciálne problémy skôr, ako by mohli spôsobiť výpadky, a zároveň poskytujú dôležité informácie pre údržbu a opravy. Dronové služby tak znižujú potrebu manuálnej práce, minimalizujú riziká pre pracovníkov a zvyšujú celkovú efektivitu energetických operácií, čím prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a bezpečnosti energetických systémov.

Kontrola koridorov, ochranných a bezpečnostných pásiem okolo plynovodov, ropovodov a elektrických vedení. Využívame drony vybavené kamerami s vysokým rozlíšením, LIDAR a senzorickými technológiami, ktoré zabezpečujú efektívne monitorovanie týchto kritických infraštruktúr. Naše lety nad koridormi aj v kombinácii so satelitnými snímkami umožňujú identifikáciu potenciálnych rizík, ako sú neoprávnené zásahy, prírodné poškodenia alebo technické závady.  Tento komplexný prístup znižuje riziko výpadkov, zabezpečuje bezpečnosť a zvyšuje efektivitu správy infraštruktúrnych aktív.

Manažment vegetácie okolo energetických zariadení sa v posledných rokoch stáva kľúčovou úlohou pre zabezpečenie bezpečnosti a efektivity. Využívanie dronov vybavených LIDAR senzormi umožňuje rýchle a presné skenovanie vegetácie, generujúce detailné 3D modely, ktoré pomáhajú identifikovať rizikové oblasti blízko infraštruktúry. Tieto technológie minimalizujú potrebu manuálneho zásahu a zvyšujú bezpečnosť pracovníkov.

Kombinácia dát z dronov s pokročilými satelitnými snímkami a analýzou pomocou umelé inteligencie a strojového učenia umožňuje monitorovať zmeny vegetácie a predpovedať potrebné údržbové zásahy. Tento integrovaný prístup zlepšuje presnosť pri určovaní potreby zásahov, znižuje náklady na údržbu a zvyšuje celkovú spoľahlivosť a bezpečnosť energetických systémov.

Detailná vizuálna a termálna kontrola elektrických vedení, čím prispieva k prevencii výpadkov a zabezpečeniu bezpečnosti energetického systému. Využívame drony vybavené kamerami s vysokým rozlíšením a termokamerami, ktoré zaznamenávajú a analyzujú stav elektrických vedení a príslušných komponentov. Táto metóda umožňuje odhaliť prípadné poškodenia, nadmerné zahrievanie alebo iné technické problémy, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Efektívna kombinácia vizuálnej a termovizuálnej techniky zabezpečuje komplexný prehľad o kondícii infraštruktúry, čím sa výrazne znižuje riziko porúch a optimalizuje sa plánovanie údržby.

Termovízna kontrola teplovodov je zamerané na identifikáciu tepelných strát ako na nadzemných tak aj podzemných teplovodoch a tvorbu termografických máp. Využitím termokamier na dronoch získavame dôležité dáta o teplotných rozdieloch pozdĺž potrubných systémov. Tento prístup umožňuje rýchlu a presnú lokalizáciu miest s potenciálnymi únikmi tepla alebo vody, čo je zásadné pre efektívnu údržbu a ochranu infraštruktúry. Výsledné termografické mapy poskytujú komplexný prehľad o stave teplovodov a sú kľúčové pri plánovaní opráv a optimalizácii energetických systémov.

Kontrola tepelnoizolačných vlastností budov a technických zariadení, využívajúc termovíznu techniku je ideálna nielen pre identifikáciu tepelných únikov, ale aj ako metóda pre kontrolu deklarovanej energetickej triedy budov. Táto technika umožňuje zákazníkom overiť, či ich budovy spĺňajú štandardy energetické efektivity, ktoré boli pri projektovaní deklarované.

Okrem toho, za vhodných meteorologických podmienok, naše termovízne kontroly dokážu identifikovať aj miesta, kde nasiakne tepelná izolácia plochých striech v dôsledku zatekania. Toto poskytuje neoceniteľné informácie pre údržbu a opravy, zaisťujúc tak dlhodobú ochranu majetku a optimalizáciu nákladov na energie. Naše termovízne služby sú teda nevyhnutným nástrojom pre zabezpečenie a udržiavanie vysokého štandardu izolácie a energetického výkonu budov.

Kontrola integrity plynárenskej siete zahŕňa aj oblasť detekcie únikov zemného plynu využívajúc TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) laserovú spektroskopiu na dronoch. Táto metóda umožňuje vysoko presné monitorovanie a detekciu metánu, čo je kľúčové pre prevenciu environmentálnych rizík a zabezpečenie bezpečnosti pri preprave a skladovaní zemného plynu.

Drony vybavené TDLAS technológiou sú schopné rýchlo a efektívne skenovať rozsiahle oblasti a identifikovať aj najmenšie koncentrácie metánu v atmosfére, čo umožňuje okamžité zistenie prípadných únikov. Tento prístup nie len zvyšuje bezpečnosť zariadení, ale tiež pomáha v dodržiavaní prísných environmentálnych predpisov a štandardov. Naše služby sú neoceniteľné pre energetický priemysel, kde presná a rýchla detekcia únikov zemného plynu môže predísť možným haváriám a zabezpečiť efektívnu prevádzku technologických zariadení.

Kontrola fotovoltických elektrární pomocou dronu vybaveného vysokokvalitnými kamerami a termovíznymi senzormi, ktoré efektívne identifikujú problémy ako sú poškodené solárne panely, neefektívne časti systému alebo anomálie v rozložení tepla, ktoré by mohli signalizovať úniky energie alebo iné technické závady. Tieto kontroly pomáhajú zvýšiť účinnosť a výkonnosť solárnych elektrární tým, že umožňujú rýchle a presné lokalizovanie a riešenie akýchkoľvek problémov. Naše inšpekčné služby znižujú potrebu manuálnej práce, minimalizujú riziko výpadkov a maximalizujú energetický výstup, čo vedie k lepšej návratnosti investícií pre majiteľov solárnych zariadení.

Riešenie „Dron v boxe“ založené an DJI Dock 2 je ideálne pre pravidelné a rutinné kontroly technológií, meranie emisií metánu, ochranu areálu, a dohľad nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). DJI Dock 2 umožňuje dronom automaticky vykonávať plánované lety bez potreby ľudskej obsluhy, čo maximalizuje efektivitu monitorovacích a inšpekčných operácií.

Tento systém je vybavený pokročilou analytikou na báze umelej inteligencie, ktorá umožňuje presné identifikovanie narušenia objektu alebo porušovania pravidiel BOZP. Riešenie „Dron v boxe“ s DJI Dock 2 znižuje potrebu manuálneho zásahu, zvyšuje produktivitu a zabezpečuje, že operácie sú vykonávané s najvyššou presnosťou a efektivitou. Táto technológia je neoceniteľná pre zvýšenie bezpečnosti, minimalizáciu rizika incidentov a ochranu majetku, zatiaľ čo poskytuje cenné dáta pre lepšie riadenie a prevádzku zariadení. 

Návrat hore