energetika

·         Kontrola koridorov, ochranných a bezpečnostných pásiem plynovod, ropovodov, elektrických vedení

·         Identifikácia vegetácie v ochranných pásmach líniových vedení,

·         Vizuálna a termografická kontrola elektrických vedení

·         Termovízne kontroly teplovodov, identifikácia podzemných únikov tvorba termografických máp

·         Kontrola tepelnoizolačných vlastností budov a technických zariadení

·         Kontrola fotovoltických elektrárni a identifikácia porúch pomocou umelej inteligencie

Návrat hore