VÝVOJ

·         Integrácie laserových a optických senzorov a rozšírení pre drony na platformách DJI Enterprise, Ardupilot

·         Pokročilé procesy spracovania dát na báze ROS, NVIDIA EDGE Computing a UBUNTU

·         Vizualizácia dát pomocou Arcgis Online, QGIS

·         Integrácia dát do rôznych systémov cez širokú škálu výmenných formátov

Návrat hore