• Integrácie laserových a optických senzorov a rozšírení pre drony na platformách DJI Enterprise, Ardupilot
  • Pokročilé procesy spracovania dát na báze ROS, NVIDIA EDGE Computing a UBUNTU
  • Vizualizácia dát pomocou Arcgis Online, QGIS
  • Integrácia dát do rôznych systémov cez širokú škálu výmenných formátov