Špičkové dronové riešenia pre inšpekcie, letecký prieskum, spracovanie a analýzu údajov.

Naše služby
UAVONIC

Vitajte v našej skúsenej dronovej firme pôsobiacej v strednej Európe od roku 2014. Ponúkame špičkové riešenia pre letecký prieskum, inšpekciu infraštruktúry a analýzu údajov. Využívame moderné technológie na báze dronov s využitím rôzných senzorov ako sú kamery, TDLAS spektroskopia, LiDAR, laserového skenovania a umelej inteligencie. Naši odborníci poskytujú riešenia pre priemysel, energetiku, poľnohospodárstvo a ďalšie odvetvia. Spolupracujeme s klientmi na vývoji a realizácii špecifických potrieb. Dôraz kladieme na kvalitu, bezpečnosť a profesionálny prístup. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

O nás

Sme inovatívny a flexibilný kolektív odborníkov na lietanie s dronmi. Spájame kompetencie v 3D skenovania, geodézie, inšpekciách technických zariadení a detekcii metánu. Dron chápeme ako vhodný prostriedok na systematický zber údajov v spojení s modernými technológiami ako sú laserové skenovania, optické senzory, TDLAS spektroskopia, RF analyzátory. Na spracovanie a analýzu údajov využívame prostriedky ako sú fotogrametria, GIS, CAD, priestorové a štatistické analýzy, prípadne strojové učenie a umelú inteligenciu.

Naše služby a riešenia

Čo ponúkame

Efektívny a bezpečný zber informácii použtím dronov na veľkých plochách alebo v ťažko prístupných miestach.

Geodetické služby Copy

Za krátku dobu spoľahlivé výsledky

Geodetické služby

Za krátku dobu spoľahlivé výsledky

Priemysel

Lorem ipsum dolor sit amet

Energetika

Lorem ipsum dolor sit amet

Precízne poľnohospodárstvo

Lorem ipsum dolor sit amet

Vývoj

Vývoj a testovanie

Školenia

Školenia a poradenstvo

ČO VÁM VIEME PONÚKNUŤ?

Zaoberáme sa geodetickými službami z rôznych odvetví. Z oblasti geodézie sa predovšetkým zaoberáme objemovými meraniami. Objemové merania rozdeľujeme do 2 kategórií:

  • Jednoduché meranie, jednoduché výpočty
    • objemové merania sypkých hmôt, kde výsledky dodávame zvyčajne do 24 hodín od merania
  • Jednoduché meranie, zložité výpočty
    • do tejto skupiny patria merania skládok, dreva, lomov

Okrem objemových meraní sa venujeme aj vytváraní polohopisov a výškopisov, tvorbe 3D modelov záujmových oblastí/objektov.

Využívame kombináciu terestrického laserového skenera, LiDARu a fotogrametrie v závislosti od požiadavky zákazníka.

PREČO OSLOVIŤ PRÁVE NÁS?

Zber dát je efektívny

výsledky sa snažíme dodať čo v najkratšom čase

Vaša prevádzka bude odstavená len na nevyhnutný čas a to max. 45 minút

3D modely kombináciou 3D skeneru, LiDARu, fotogrametrie a SLAMu

http://demo.uavonic.com/KinoRez/Kino.html
http://demo.uavonic.com/Drvicka/Linka.html

Polohopisný a výškopisný plán

Zameranie skládok

Zameranie lomov

Inventúry sypkých hmôt

  • V uzavretých priestoroch

  • Na vonkajších plochách

Inventúra dreva

Zameranie stavby

Zistiť viac