Ochrana objektov pomocou dronu je konečne cenovo dostupnejšia

V dnešnej dobe, keď bezpečnosť objektov a areálov sa stáva stále dôležitejšou, technológie ako „drone in the box“ predstavujú revolučný pokrok v ochrane majetku. Tento systém, ktorý integruje plne automatizované drony uložené v samostatnej nabíjacej stanici, umožňuje rýchlu a efektívnu reakciu na bezpečnostné incidenty bez potreby neustálej prítomnosti ľudského personálu. Tieto drony môžu byť nasadené na patrolu, monitoring alebo dokonca na reakciu na núdzové situácie v rámci pár sekúnd, čím značne zvyšujú úroveň bezpečnosti. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako funguje DJI Dock 2, jeho výhody a ako môžu transformovať koncept bezpečnosti objektov v rôznych odvetviach.

DJI Dock 2 poskytuje vylepšenia oproti svojej prvej generácii, vrátane zmenšených rozmerov a hmotnosti, čo zjednodušuje transport a inštaláciu. Taktiež zlepšuje odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam a zvyšuje dosah operatívnej vzdialenosti.

V rámci systému sú dva typy dronov: DJI M3D a DJI M3DT. DJI M3D je ideálny pre presné mapovanie a geodetické práce, zatiaľ čo DJI M3DT s termovíznou kamerou je vhodný pre nočnú ochranu a monitorovanie, čo umožňuje detekciu teplotných rozdielov a rýchlu reakciu na núdzové situácie.

DJI M3DT - širokouhlý objektív, teleobjektív a termovízna kamera
DJI M3D - kamera s mechanickou závierkou

DJI Dock 2 podporuje operácie založené na cloude prostredníctvom DJI FlightHub 2, čo umožňuje reálnu správu a monitorovanie automatizovaných misií. 

DJI FlightHub 2 je výkonná cloudová platforma navrhnutá pre centralizované riadenie dronových operácií, ktorá poskytuje pokročilé možnosti správy a analýzy letových dát v reálnom čase. Tento systém umožňuje užívateľom efektívne riadiť flotilu dronov, sledovať ich letové parametre, ako sú poloha, stav batérie a video v priamom prenose, čo je ideálne pre koordinované operácie a monitorovanie na veľké vzdialenosti.

FlightHub 2 integruje tiež pokročilé bezpečnostné protokoly na ochranu prenášaných dát a poskytuje možnosť zabezpečenej komunikácie medzi dronmi a operačným centrom. Platforma podporuje integráciu s rôznymi DJI dronmi a umožňuje automatizáciu úloh, čo zvyšuje efektivitu a znižuje potrebu manuálneho zásahu.

DJI FlightHub 2 je špeciálne navrhnutý pre firemné a priemyselné použitie, kde sú požiadavky na presné plánovanie misií, správu viacerých dronov a dátovú analýzu na vysokej úrovni. Tento systém je ideálny pre sektory ako verejná bezpečnosť, stavebníctvo, infraštruktúru a energetiku, kde je potrebné efektívne riadenie a dohľad z jedného centra.

Alternatívou k DJI FlightHub 2 je platforma FlytBase, ktorá umožňuje prispôsobenie a integráciu pomocou DJI Cloud API pre náročnejšie aplikácie. 

FlytBase je technologická platforma, ktorá poskytuje nástroje na vývoj a riadenie komerčných dronových aplikácií. Platforma umožňuje užívateľom vytvárať vlastné dronové aplikácie s použitím pokročilých funkcií riadenia dronov a automatizácie úloh. FlytBase je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s rôznymi typmi dronov a integrovala sa s existujúcimi podnikovými systémami a aplikáciami.

Hlavnou prednosťou FlytBase je jej schopnosť poskytnúť vývojárom kompletný softvérový balíček, ktorý zahŕňa API, SDK a cloudové riešenia, čo im umožňuje rýchlo a efektívne nasadiť automatizované dronové operácie. Platforma podporuje vytváranie vlastných riešení pre špecifické potreby, ako sú dohľad nad majetkom, dodávky, bezpečnosť alebo poľnohospodárske aplikácie.

FlytBase sa zameriava na poskytovanie riešení, ktoré sú škálovateľné, bezpečné a ekonomicky efektívne, čo z nej robí ideálnu voľbu pre podniky hľadajúce inovatívne spôsoby využitia dronov vo svojich operáciách.

V prípade špecifických požiadaviek na integráciu vieme postaviť riešenie na mieru s využitím rozhraní ako je DJI Cloud API, DJI Flight Hub Sync a DJI Edge-SDK. 

DJI Cloud API je pokročilé rozhranie určené pre vývojárov, ktoré umožňuje integráciu a rozšírenie funkcií dronov DJI do rôznych aplikácií a cloudových služieb. Toto API je súčasťou širšej DJI Enterprise platformy a poskytuje nástroje na riadenie, monitorovanie a analýzu dát z dronov v reálnom čase cez cloud.

DJI Cloud API umožňuje prispôsobiť a automatizovať dronové operácie podľa konkrétnych potrieb ich podnikania. To zahŕňa všetko od jednoduchých sledovacích a monitorovacích úloh, až po zložitejšie operácie ako sú geodetické práce, poľnohospodárstvo, bezpečnostné aplikácie alebo dokonca záchranné operácie.

Vďaka DJI Cloud API možeme využiť vysokú úroveň automatizácie, integrácie s existujúcimi IT systémami a prístup k cloudovým zdrojom, čo umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu dát a analytických nástrojov. API je navrhnuté tak, aby bolo flexibilné a modulárne, s možnosťami prispôsobenia pre rôzne druhy dronov a ich senzorov.

Toto rozhranie zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji a implementácii inteligentných dronových riešení, ktoré môžu výrazne zvýšiť produktivitu a bezpečnosť v rôznych odvetviach. DJI Cloud API tak otvára nové možnosti pre inovácie v oblasti komerčného využitia dronov.

DJI Edge-SDK (Software Development Kit) je nástroj, ktorý nám umožňuje integrovať pokročilé funkcie spracovania obrazu a strojového učenia priamo do DJI dronov. Tento SDK umožňuje dronom vykonávať výpočty na hrane siete (edge computing), čo znamená, že môžu analyzovať dáta v reálnom čase priamo na zariadení, bez potreby odosielania dát do cloudu.

Vďaka DJI Edge-SDK môžeme vytvárať aplikácie, ktoré využívajú pokročilé algoritmy pre rozpoznávanie objektov, sledovanie pohybu a iné analýzy obrazu. Toto je obzvlášť užitočné v aplikáciách, kde je potrebná rýchla reakcia na zmeny v prostredí, ako sú bezpečnostné monitorovacie systémy, automatizované prieskumy alebo operácie v ťažko dostupných oblastiach.

Edge-SDK poskytuje tiež nástroje na optimalizáciu výkonu dronov, zlepšenie efektivity spracovania dát a minimalizáciu latencie. To umožňuje  vyťažiť maximum z hardvéru dronu a ponúka nové možnosti pre inovácie v oblasti autonómnych letových systémov.

Z hľadiska ochrany dát DJI FlightHub 2 ako aj FlytBase poskytujú robustné riešenia, ktoré zahŕňajú šifrovanie dát a pokročilé správy prístupu, zabezpečujúce, že všetky získané informácie sú bezpečne chránené pred neoprávneným prístupom.

DJI FlightHub 2 je vysoko zabezpečená platforma, ktorá prioritne rieši ochranu a integritu dát získaných z dronových operácií. Táto platforma používa šifrovanie AES-256, čo je pokročilý štandard na ochranu dát počas ich prenosu a ukladania, čím zabezpečuje, že citlivé informácie zostávajú chránené pred neoprávneným prístupom. DJI FlightHub 2 sa riadi prísnymi protokolmi pre správu prístupu, ktoré umožňujú používateľom kontrolovať prístup k ich letovým údajom a operáciám, zabezpečujúc súlad s bezpečnostnými štandardmi, ako sú GDPR v Európe a podobné predpisy v iných jurisdikciách.

FlytBase tiež poskytuje robustné bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie dát v cloudových dronových operáciách. Platforma zahŕňa šifrovanie SSL/TLS na ochranu komunikácie medzi dronmi a cloudovými servermi. FlytBase umožňuje používateľom implementovať vlastné bezpečnostné protokoly a prispôsobiť pravidlá prístupu, čím zvyšuje flexibilitu a bezpečnosť pri správe dronových flotíl. Systém sledovania a auditovania všetkých operácií zabezpečuje dodržiavanie štandardov pri spracovaní a ochrane dát, čo umožňuje podnikom udržiavať vysoký štandard ochrany osobných údajov a iných citlivých informácií.

Tieto platformy, DJI FlightHub 2 a FlytBase, sú navrhnuté tak, aby splnili prísne požiadavky na bezpečnosť dát, čo umožňuje podnikom bezpečne a efektívne využívať dronové technológie bez obáv z externých hrozieb alebo kompromitácie údajov.

Samotný dron DJI M3D alebo M3EDT umožňuje rozšírenie funkcionality pomocou prídavných zariadení, ako sú reflektory, reproduktory a senzory kvality ovzdušia, čo zvyšuje ich univerzálnosť a efektivitu pri rôznych typoch misií. 

Samotná integrácia je jednoduchá vďaka DJI PSDK. DJI Payload SDK (PSDK) je nástroj určený pre vývojárov a výrobcov, ktorí chcú integrovať vlastné payloady, ako sú kamery, senzory alebo iné zariadenia, priamo do dronových systémov DJI. Tento SDK umožňuje vývojárom vytvárať prispôsobené aplikácie, ktoré môžu plne využiť hardvérové a softvérové kapacity dronov DJI.

Takto komplexné riešenie poskytované spoločnosťou UAVONIC v spolupráci s DJI Enterprise a flytbase prináša na trh špičkovú technológiu pre modernú ochranu objektov a areálov, čím stanovuje nový štandard v oblasti bezpečnostných operácií. 

Neváhajte nás preto kontaktovať pre viac informácii alebo predvedenia celého riešenia vo vašich podmienkach podobne ako sme to už realizovali s prvou generáciou DJI DOCK. 

Návrat hore